MISSION #03
  • サイエンス
  • 小学校高学年〜
サイエンスアゴラ2017出展 特別ミッション 期間限定公開
企画:新日鉄住金ソリューションズ 社会公共ソリューション事業部

宇宙ステーションへの旅

サイエンスアゴラ2017出展概要はこちら